fbpx

4 spôsoby ako zdarma analyzovať konkurenciu

Analýza konkurencie je jeden zo základných krokov pri tvorbe úspešnej stratégie. Cieľom celého procesu je pochopiť pomery na trhu, v ktorom pôsobíme. Z tohto pochopenia následne vychádza spôsob, akým sa na tomto trhu chovať, ako inzerovať, ako hľadať zákazníkov a ako komunikovať.

Tu sú štyri tipy ako na to:

Celkové pomery na trhu – Analýza 5 Forces

Analýzu 5 Forces vytvoril ešte v roku 1975 profesor Porter, ale je funkčná a patrí medzi základné nástroje ako pochopiť pomery na trhu. Princíp je, že na trhu pôsobí 5 rôznych síl, ktoré definujú pozíciu samotného biznisu. Tieto sily sú:

– existujúca konkurencia – kto sú aktuálni konkurenti, čo robia, ako sa chovajú, aký majú trhový podiel

– hrozby vstupu nových konkrentov – ako ťažké/ ľahké je vstúpiť do odvetvia. Je potrebný veľký kapitál alebo unikátne znalosti? Sú tam legislatívne obmedzenia?

– možnosti substitučných výrobkov – aké iné výrobky by mohli nahradiť nami ponúkaný produkt? Je skupina produktov, ktoré ponúkame, stále atraktívna alebo prichádzajú nové typy, ktoré ju dokážu nahradiť?

– konkurencia na strane zákazníkov – sú naši zákazníci schopní stať sa našimi konkurentami?  

– konkurencia na strane dodávateľov – máme takých silných dodávateľov, že by mohli našu úroveň preskočiť a dodávať priamo našim zákazníkom?

Pri analýze týchto síl pochopíme, v akej situácii sa kokrétna skupina našich produktov nachádza. Ak v procese zistíme, že tento stav je vysoko konkurečný – sme na saturovanom trhu, z každej strany prichádzajú hrozby – je treba prehodnotiť, čo s našou pozíciou urobíme. V zásade sú dve možnosti:

1.vylepšíme produkt, ktorý predávame

2.nájdeme pre súčasný produkt nový trh, ktorý takú konkurenciu ešte nemá

Platforma ubersuggest na www.neilpatel.com

Ak pôsobíte v online prostredí, portál www.neilpatel.com je na nezaplatenie. Aj v neplatenej verzii si viete urobiť prehľad o tom, ako vyzerajú konkurečné stránky. Akú majú organickú návštevnosť. Ktorý obsah je ich nosný. Ako získavajú užívateľov. Aké majú backlinky.

Úplne najužitočnejšími dátami sú kľúčové slová organickej návštevnosti. Tieto vám dajú odpoveď, na akých frázach je vhodné postaviť vaše SEO. Neil Patel je naozaj pán a je neskutočné, čo všetko – zdarma – sa dá o konkurencii takto dozvedieť.

Doporučujem vybrať si 3-5 webov a preštudovať parametre. Najväčšie čaro tohto prieskumu je v tom, že dokážete určiť reálne očakávania výkonu vášho webu.

Finstat.sk

Pri odhade toho, aký potenciál ešte biznis má, potrebujeme konkrétne údaje o iných firmách. Na toto najlepšie slúži portál www.finstat.sk. Stačí zadať názov alebo ičo firmy a zistíte údaje o obrate, tržbách, zásobách, vlastnom imaní. Treba myslieť na to, že firma môže predávať aj niečo iné ako produkty, ktoré analyzujete. Ak však takto prejdete 3-5 firiem, približný obrázok o potenciále sa dá získať.

 

Marketingminer.com

Skvelým nástrojom na pochopenie toho, či je/ bude váš produkt žiadaný je platforma www.marketingminer.com. Aj v neplatenej verzii sa dozviete hľadanosť kľúčových fráz a dokonca aj návrhy na alternatívy. Vďaka tomu získate predstavu, aký veľký je trh, koľko by vás stáli prekliky na váš web a mnoho ďalšieho.

Ide to proces

Analýza konkurencie je proces premýšľania. O situácii na trhu. O jeho pomeroch. O tom, čo a ako robia vaši konkurenti. Ako výsledok získate vodítka, čo sa dá robiť lepšie a kde je diera na trhu. Často krát je to o tom, ako robiť veci inak.

Ide však len o jednu zložku stratégie a v ďalšom kroku premýšľanie prepojiť na silné stránky samotného biznisu. Ak sa tieto silné stránky trafia do diery na trhu, tak nápad bude fungovať.

 

Chcete pri analýze konkrencie využiť moje 20 ročné skúsenosti? Prihláste sa do môjho programu Strategická dielňa – transformujte svoje podnikanie.

Mirka Klimantová

O mne:

Dvadsať rokov som ako obchodná manažérka a potom riaditeľka budovala 50 silných značiek ako napríklad Coca Cola, Bonaqua, Dove, Domestos, Cocollino, Cif, Magnum, Carte Dor, Hellmanns, Rama, Flóra, Hera, Perla, Rexona, Axe, Savo a mnoho ďalších.

Mojim cieľom je sprostredkovať vybrané a veľmi účinné nástroje na budovanie predaja malým a stredným podnikom a podporiť tým rozvoj Slovenska.

Vytvorila som zjednodušenú metódu tvorby stratégie, ktorá je realistická a realizovateľná v obmedzených podmienkach malého a stredného podnikania. Vytvorenie stratégie tak nezaberie týždne a dá sa pripraviť počas niekoľkých dní.

Články píšem na základe skúseností z vlastnej praxe.