fbpx

Ako urobiť marketingový plán

Marketingový plán je harmonogram konkrétnych marketingových aktivít firmy. Vychádza z marketingovej stratégie. Marketingový plán je štandartnou súčasťou Podnikateľského plánu a hlavným dokumentom pre fungovanie marketingu v konkrétnom roku. Podľa toho všetci vedia čo majú robiť. Pod pojmom všetci rozumieme tých, ktorí samotné marketingové aktivity riešia.

Ešte predtým si objasnime, aký je rozdiel medzi marketingovou stratégiou a marketingovým plánom?

Marketingová stratégia obsahuje:

 • výber nástrojov, ktoré sa použijú v jednotlivých fázach nákupného rozhodovania
 • hlavnú komunikačnú správu, ktorá sa použije
 • dlhodobé smerovanie na 2-3 roky

Marketingový plán:

 • vychádza z marketingovej stratégie
 • obsahuje časové rozvrhnutie týchto aktivít v roku
 • zostavuje sa na 1 rok

Marketingový plán by mal byť flexibilný. Slúži ako kostra marketingových činností, ale nemal by byť dogmou. V priebehu realizácie jednotlivých aktivít je kľúčové sledovať ako fungujú. Optimalizovať ich v priebehu realizácie a úspešné posilňovať až do úplného vyťaženia potenciálu – tj. až kým prestanú fungovať.

Každé podnikanie má obmedzené zdroje. Pri marketingovom pláne platí, že menej je viac. Radšej menej marketingových kanálov a vyťažiť z nich maximum. Aj s jedným marketingovým kanálom sa dá úspešne budovať zákaznícka základňa.

Pri plánovaní marketingových aktivít treba teda zohľadňovať:

Ak presne neviete, aké marketingové aktivity môžete využiť, tu je zopár inšpirácií:

 • PR články na relevantné témy
 • Umiestnenie spätných odkazov
 • Prezentácia na konferenciách a eventoch
 • Kampaň na sociálnych sieťach
 • Emailing
 • Printová kampaň
 • Spotrebiteľské súťaže
 • Zľavové kupóny
 • Spolupráca s influencermi

V mojom vzore marketingového plánu nájdete viac ako 20 inšpirácií. Tu je link – vzor na zostavenie marketingového plánu. S týmto vzorom zostavíte marketingový plán jednoducho a rýchlo.

Marketingový plán je súčasťou podnikateľského plánu. Ak píšete aj ten, ušetrite dni prípravy a stiahnite si aktualizovaný vzor Podnikateľského plánu pre rok 2022 tu: https://www.bizberry.sk/produkt/podnikatelsky-plan-vzor/

Kurz naživo: https://www.bizberry.sk/produkt/podnikatelsky-plan-vzor-2022-kurz/

Videonávod: https://www.bizberry.sk/produkt/podnikatelsky-plan-videonavod/

Mirka Klimantová

O mne:

Dvadsať rokov som ako obchodná manažérka a potom riaditeľka budovala 50 silných značiek ako napríklad Coca Cola, Bonaqua, Dove, Domestos, Cocollino, Cif, Magnum, Carte Dor, Hellmanns, Rama, Flóra, Hera, Perla, Rexona, Axe, Savo a mnoho ďalších.

Mojim cieľom je sprostredkovať vybrané a veľmi účinné nástroje na budovanie predaja malým a stredným podnikom a podporiť tým rozvoj slovenského hospodárstva.

Vytvorila som zjednodušenú metódu tvorby Podnikateľského plánu, ktorá je realistická a realizovateľná v obmedzených podmienkach malého a stredného podnikania. Vytvorenie Podnikateľského plánu tak nezaberie týždne a dá sa pripraviť počas niekoľkých dní.