fbpx

Podnikateľský plán vzor 2022 Videonávod

49 

Videonávod na vyplnenie vzoru Podnikateľského plánu 2022

Videonávod Vám uľahčí vyplnenie vzoru Podnikateľského plánu 2022. Obsahuje detailné vysvetlenie jednotlivých častí a praktické príklady ako jednotlivé časti vyplniť. Tipy na to, kde získať informácie, ktoré pri vyplnení budete potrebovať.

Návod vysvetľuje všetky časti vzoru Podnikateľského plánu, a to:

 1. Predstavenie firmy a projektu
 2. Manažérske zhrnutie
 3. Produkt – popis
 4. Vymedzenie trhu a segmentácia trhu
 5. Cieľový zákazník
 6. Analýza konkurencie
 7. Príležitosť na trhu
 8. Unique selling proposition
 9. SWOT analýza projektu
 10. Hlavní dodávatelia a subdodávatelia
 11. Predajné kanály
 12. Marketingová stratégia a marketingový plán
 13. Cenotvorba
 14. a- Plán predaja, b- Výkaz ziskov a strát, c- Zakladateľský rozpočet, d- Súvaha
 15. Biznis model
 16. Personálne obsadenie
 17. Časový plán

Výhody:

– ušetríte hodiny času premýšľania, kde informácie zohnať

– s návodom vyplníte celý plán rýchlejšie

– inšpirácia v podobe praktických príkladov

Videonávod pripravila priamo autorka vzoru Podnikateľský plán vzor 2022 – Mirka Klimantová, strategická mentorka a dlhoročná topmanažérka.

Vhodné pre tých, ktorí si zakúpili Podnikateľský plán vzor 2022.

Katalógové číslo: 1-1 Kategórie:

Videonávod vám uľahčí vyplnenie vzoru Podnikateľského plánu 2022. Obsahuje detailné vysvetlenie jednotlivých častí a praktické príklady ako jednotlivé časti vyplniť. Tipy na to, kde získať informácie, ktoré pri vyplnení budete potrebovať.

Návod vysvetľuje všetky časti vzoru Podnikateľského plánu, a to:

 1. Predstavenie firmy a projektu
 2. Manažérske zhrnutie
 3. Produkt – popis
 4. Vymedzenie trhu a segmentácia trhu
 5. Cieľový zákazník
 6. Analýza konkurencie
 7. Príležitosť na trhu
 8. Unique selling proposition
 9. SWOT analýza projektu
 10. Hlavní dodávatelia a subdodávatelia
 11. Predajné kanály
 12. Marketingová stratégia a marketingový plán
 13. Cenotvorba
 14. a- Plán predaja, b- Výkaz ziskov a strát, c- Zakladateľský rozpočet, d- Súvaha
 15. Biznis model
 16. Personálne obsadenie
 17. Časový plán

Výhody:

– ušetríte hodiny času premýšľania, kde informácie zohnať

– s návodom vyplníte celý plán rýchlejšie

– inšpirácia v podobe praktických príkladov

Videonávod pripravila priamo autorka vzoru Podnikateľský plán vzor 2022 – Mirka Klimantová, strategická mentorka a dlhoročná topmanažérka.

Doba trvania:

30 dní

Výstup:

Obchodný plán

Vedie:

Mirka Klimantová

Forma:

Online naživo