fbpx

Podnikateľský plán vzor 2022 Individuálna konzultácia

129 

Individuálna konzultácia k vyplneniu vzoru Podnikateľského plánu 2022

Ak ste si zakúpili vzor Podnikateľského plánu 2022 a chcete ho začať vypĺňať hneď, s individuálnou konzultáciou to bude najrýchlejšie. Predstavíte mi svoju situáciu a ja vám poskytnem konkrétne rady ako na vyplnenie.

Prediskutujeme všetky vaše otázky a pomôžem vám s prípravou či vyplnením.

Na konzultáciu si môžete vybrať niektoré alebo aj všetky okruhy z kapitol Podnikateľského plánu, a to:

 1. Predstavenie firmy a projektu
 2. Manažérske zhrnutie
 3. Produkt – popis
 4. Vymedzenie trhu a segmentácia trhu
 5. Cieľový zákazník
 6. Analýza konkurencie
 7. Príležitosť na trhu
 8. Unique selling proposition
 9. SWOT analýza projektu
 10. Hlavní dodávatelia a subdodávatelia
 11. Predajné kanály
 12. Marketingová stratégia a marketingový plán
 13. Cenotvorba
 14. a- Plán predaja, b- Výkaz ziskov a strát, c- Zakladateľský rozpočet, d- Súvaha
 15. Biznis model
 16. Personálne obsadenie
 17. Časový plán

 

Výhody:

– individuálne rady na mieru konkrétnemu podnikaniu

– prediskutovanie problematických častí so skúsenou strategickou mentorkou

– rýchle a efektívne vyplnenie

Konzultácie k vyplneniu Podnikateľského plánu vedie osobne autorka vzoru Podnikateľský plán vzor 2022 – Mirka Klimantová, strategická mentorka a dlhoročná topmanažérka.

Doba trvania: 60 minút

Termín: po vzájomnej dohode

Katalógové číslo: 1-1-1-1 Kategórie:

Ak ste si zakúpili vzor Podnikateľského plánu 2022 a chcete ho začať vypĺňať hneď, s individuálnou konzultáciou to bude najrýchlejšie. Predstavíte mi svoju situáciu a ja vám poskytnem konkrétne rady ako na vyplnenie.

Prediskutujeme všetky vaše otázky a pomôžem vám s prípravou či vyplnením.

Na konzultáciu si môžete vybrať niektoré alebo aj všetky okruhy z kapitol Podnikateľského plánu, a to:

 1. Predstavenie firmy a projektu
 2. Manažérske zhrnutie
 3. Produkt – popis
 4. Vymedzenie trhu a segmentácia trhu
 5. Cieľový zákazník
 6. Analýza konkurencie
 7. Príležitosť na trhu
 8. Unique selling proposition
 9. SWOT analýza projektu
 10. Hlavní dodávatelia a subdodávatelia
 11. Predajné kanály
 12. Marketingová stratégia a marketingový plán
 13. Cenotvorba
 14. a- Plán predaja, b- Výkaz ziskov a strát, c- Zakladateľský rozpočet, d- Súvaha
 15. Biznis model
 16. Personálne obsadenie
 17. Časový plán

 

Výhody:

– individuálne rady na mieru konkrétnemu podnikaniu

– prediskutovanie problematických častí so skúsenou strategickou mentorkou

– rýchle a efektívne vyplnenie

Konzultácie k vyplneniu Podnikateľského plánu vedie osobne autorka vzoru Podnikateľský plán vzor 2022 – Mirka Klimantová, strategická mentorka a dlhoročná topmanažérka.

Doba trvania:

30 dní

Výstup:

Obchodný plán

Vedie:

Mirka Klimantová

Forma:

Online naživo