fbpx

Podnikateľský plán – kurz

299 

Kurz na vyplnenie vzoru Podnikateľského plánu 2022

V kurze vás lektorka prevedie vyplnením vzoru Podnikateľského plánu 2022 krok po kroku. Vysvetľuje ako pristúpiť k zíkaniu dát na vyplnenie a ako získať potrebné informácie zdarma a rýchlo.

V kurze pracujeme spoločne, máme priestor na diskusiu a účastníci si vzájomne radia.

V kurze postupujeme po jednotlivých častiach Podnikateľského plánu, a to:

 1. Predstavenie firmy a projektu
 2. Manažérske zhrnutie
 3. Produkt – popis
 4. Vymedzenie trhu a segmentácia trhu
 5. Cieľový zákazník
 6. Analýza konkurencie
 7. Príležitosť na trhu
 8. Unique selling proposition
 9. SWOT analýza projektu
 10. Hlavní dodávatelia a subdodávatelia
 11. Predajné kanály
 12. Marketingová stratégia a marketingový plán
 13. Cenotvorba
 14. a- Plán predaja, b- Výkaz ziskov a strát, c- Zakladateľský rozpočet, d- Súvaha
 15. Biznis model
 16. Personálne obsadenie
 17. Časový plán

 

Výhody:

– tento kurz vás nakopne, aby ste dali svoju myšlienku na papier a začali realizovať

– v kurze získate inšpiratívne nápady od ostatných a aj od lektorky

– prekonáte všetky bariéry pri vyplňovaní

Kurz vedie osobne autorka vzoru Podnikateľský plán vzor 2022 – Mirka Klimantová, strategická mentorka a dlhoročná topmanažérka.

 

Doba trvania: 3 hodiny

Vymazať
Katalógové číslo: 1-1-1 Kategórie:

V kurze vás lektorka prevedie vyplnením vzoru Podnikateľského plánu 2022 krok po kroku. Vysvetľuje ako pristúpiť k zíkaniu dát na vyplnenie a ako získať potrebné informácie zdarma a rýchlo.

V kurze pracujeme spoločne, máme priestor na diskusiu a účastníci si vzájomne radia.

V kurze postupujeme po jednotlivých častiach Podnikateľského plánu, a to:

 1. Predstavenie firmy a projektu
 2. Manažérske zhrnutie
 3. Produkt – popis
 4. Vymedzenie trhu a segmentácia trhu
 5. Cieľový zákazník
 6. Analýza konkurencie
 7. Príležitosť na trhu
 8. Unique selling proposition
 9. SWOT analýza projektu
 10. Hlavní dodávatelia a subdodávatelia
 11. Predajné kanály
 12. Marketingová stratégia a marketingový plán
 13. Cenotvorba
 14. a- Plán predaja, b- Výkaz ziskov a strát, c- Zakladateľský rozpočet, d- Súvaha
 15. Biznis model
 16. Personálne obsadenie
 17. Časový plán

 

Výhody:

– tento kurz vás nakopne, aby ste dali svoju myšlienku na papier a začali realizovať

– v kurze získate inšpiratívne nápady od ostatných a aj od lektorky

– prekonáte všetky bariéry pri vyplňovaní

Kurz vedie osobne autorka vzoru Podnikateľský plán vzor 2022 – Mirka Klimantová, strategická mentorka a dlhoročná topmanažérka.

 

Doba trvania: 3 hodiny

Doba trvania:

30 dní

Výstup:

Obchodný plán

Vedie:

Mirka Klimantová

Forma:

Online naživo

Termín:

štvrtok 9.6., 9-12.00, štvrtok 16.6., 9-12.00, štvrtok 23.6., 9-12.00, štvrtok 30.6., 9-12.00, štvrtok 7.7., 9-12.00, štvrtok 21.7., 9-12.00, štvrtok 28.7., 9-12.00