fbpx

Podnikateľský plán vzor 2022

19 

Podnikateľský plán je najdôležitejší dokument v podniku. Obsahuje súhrn všetkých informácií o stave podnikania na jednom mieste. Vyjadruje súčasný a budúci stav podnikania. Predstavuje spôsob, ako sa k budúcemu stavu podnik dostane.

Kedy potrebujete Podnikateľský plán:

– rozbiehanie podnikania a potreba financovania z vlastných alebo cudzích zdrojov

– potreba investícií do rozvoja produktov alebo služieb

– stagnovanie podnikania

– plánovaná expanzia podnikania

– hľadanie investorov alebo partnerov

– potreba podnikateľa mať podnikanie viac pod kontrolou

– prijatie zamestnancov, ktorým budú zverené zodpovednosti za predaj, marketing alebo vývoj v podniku

Tento 20 stranový vzor Podnikateľského plánu obsahuje všetky kapitoly, ktoré sú potrebné na to, aby ste vytvorili ucelený plán, konkrétne:

 1. Predstavenie firmy a projektu
 2. Manažérske zhrnutie
 3. Produkt – popis
 4. Vymedzenie trhu a segmentácia trhu
 5. Cieľový zákazník
 6. Analýza konkurencie
 7. Príležitosť na trhu
 8. Unique selling proposition
 9. SWOT analýza projektu
 10. Hlavní dodávatelia a subdodávatelia
 11. Predajné kanály
 12. Marketingová stratégia a marketingový plán
 13. Cenotvorba
 14. a- Plán predaja, b- Výkaz ziskov a strát, c- Zakladateľský rozpočet, d- Súvaha
 15. Biznis model
 16. Personálne obsadenie
 17. Časový plán

Podnikateľský plán – vzor 2022 je súbor v otvorenom formáte Word a jeho vyplnenie je jednoduché. Nemusíte premýšľať nad štruktúrou ani formou. Dokument vás prevedie jednotlivými krokmi,  stačí sa nechať viesť. Vzhľad je profesionálny a čistý. Údaje sú zhrnuté do prehľadných tabuliek.

Garancia odbornosti: Podnikateľský plán – vzor 2022 vytvorila Mirka Klimantová, strategická mentorka a skúsená dlhoročná top manažérka.

Výhody:

– ušetríte hodiny času grafických úprav

– ušetríte dni hľadania toho, čo má Podnikateľský plán obsahovať

– zvládnete vyplnenie rýchlo a efektívne

 

Počet strán: 20

K Podnikateľskému plánu – vzoru 2022 je možné dokúpiť si detailný videonávod, osobnú konzultáciu aj samostatný kurz s Mirkou Klimantovou.

Po prijatí úhrady bude Podnikateľský plán vzor 2022 zaslaný mailom.

Katalógové číslo: 1 Kategórie:

Podnikateľský plán je najdôležitejší dokument v podniku. Obsahuje súhrn všetkých informácií o stave podnikania na jednom mieste. Vyjadruje súčasný a budúci stav podnikania. Predstavuje spôsob, ako sa k budúcemu stavu podnik dostane.

Kedy potrebujete Podnikateľský plán:

– rozbiehanie podnikania a potreba financovania z vlastných alebo cudzích zdrojov

– potreba investícií do rozvoja produktov alebo služieb

– stagnovanie podnikania

– plánovaná expanzia podnikania

– hľadanie investorov alebo partnerov

– potreba podnikateľa mať podnikanie viac pod kontrolou

– prijatie zamestnancov, ktorým budú zverené zodpovednosti za predaj, marketing alebo vývoj v podniku

Tento 20 stranový vzor Podnikateľského plánu obsahuje všetky kapitoly, ktoré sú potrebné na to, aby ste vytvorili ucelený plán, konkrétne:

 1. Predstavenie firmy a projektu
 2. Manažérske zhrnutie
 3. Produkt – popis
 4. Vymedzenie trhu a segmentácia trhu
 5. Cieľový zákazník
 6. Analýza konkurencie
 7. Príležitosť na trhu
 8. Unique selling proposition
 9. SWOT analýza projektu
 10. Hlavní dodávatelia a subdodávatelia
 11. Predajné kanály
 12. Marketingová stratégia a marketingový plán
 13. Cenotvorba
 14. a- Plán predaja, b- Výkaz ziskov a strát, c- Zakladateľský rozpočet, d- Súvaha
 15. Biznis model
 16. Personálne obsadenie
 17. Časový plán

 

Podnikateľský plán – vzor 2022 je súbor v otvorenom formáte Word a jeho vyplnenie je úplne jednoduché. Nemusíte premýšľať nad štruktúrou ani formou. Dokument vás prevedie jednotlivými krokmi,  stačí už iba vyplniť údajmi. Vzhľad je profesionálny a čistý. Údaje sú zhrnuté do krásnych prehľadných tabuliek.

Garancia odbornosti: Podnikateľský plán – vzor 2022 vytvorila Mirka Klimantová, strategická mentorka a skúsená dlhoročná top manažérka.

 

Výhody:

– ušetríte hodiny času grafických úprav

– ušetríte dni hľadania toho, čo má Podnikateľský plán obsahovať

– zvládnete vyplnenie rýchlo a efektívne

 

Počet strán: 20

K Podnikateľskému plánu – vzoru 2022 je možné dokúpiť si detailný videonávod, osobnú konzultáciu aj samostatný kurz s Mirkou Klimantovou.

 

Doba trvania:

30 dní

Výstup:

Obchodný plán

Vedie:

Mirka Klimantová

Forma:

Online naživo