fbpx

Program Strategická dielňa

Podnikajte úspešne. Urobte si stratégiu.

Usilujete sa dosiahnuť dramatický rast vášho podnikania?

Začínate podnikať a chcete ísť na istotu k úspechu?

Chcete sa vyhnúť plytvaniu peňazí a času?

Ak podnikáte alebo sa chystáte podnikať, tak viete, že váš biznis môže rásť rýchlejšie. Môže byť viac ziskový. A vy môžete mať viac času.

„Vytvorte si účinnú stratégiu a podnikajte úspešne.“

Miroslava Klimantová

Strategická konzultantka a mentorka. Dlhoročná výkonná riaditeľka, autorka programu Strategická dielňa. Mirka riadila významné medzinárodné spoločnosti ako Unilever Slovensko alebo Upfield Česká a Slovenská republika. Rozbehla start up Foodcycler_europe. Vytvára stratégie pre rozvoj biznisu na Slovensku, v Česku a na trhoch východnej Európy. Učí klientov vytvárať skutočne fungujúcu biznis stratégiu, s ktorou dosahujú podnikateľské ciele v najkratšom možnom čase.

„Vytvorila som pre vás unikátny program na zostavenie stratégie. Prevediem vás celým procesom a vy budete mať v rukách zaručený recept na podnikateľský úspech“

Miroslava Klimantova

Program Strategická dielňa 

Pre všetkých - aj budúcich - podnikateľov, ktorí chcú podnikať efektívne a dosahovať dlhodobý podnikateľský úspech

-> Osvojíte si fungujúce metódy, ako vytvoriť biznis stratégiu
-> Naučíte sa overený postup, ako definovať konkurenčnú výhodu
-> Pochopíte, ako odhaliť tajomstvo úspechu konkurentov
-> Vytvoríte si účinnú stratégiu pre vaše podnikanie

Kompletná metóda za 6 týždňov

Program Strategická dielňa – transformujte vaše podnikanie je unikátna metóda na zostavenie stratégie, ktorú potrebuje mať každý podnikateľ. Ušetrí vám vyhodené peniaze a privedie vás k úspechu. Program trvá 6 týždňov a preberieme spolu 6 kľúčových pilierov stratégie úspešného podnikania:

Stratégia

Čo je stratégia? Záťažový test funkčnosti

Prostredie

Ako analyzovať konkurenciu a konkurenčné prostredie

Swotka

Rozbor aktuálneho stavu biznisu

Produkt a služby

Konkurenčná výhoda a cenotvorba

Zákazník

Ako nájdete vášho zákazníka a kto ním presne je?

Vízia a akčný plán

Aké je vaše poslanie a stratégia

Čakajú vás:

-> Najefektívnejšia a zrozumiteľná metóda tvorby stratégie
-> Reálne príklady z praxe a veľa zdrojov ďalších informácií
-> Pracovné listy a zadania, s ktorými budete tvoriť vašu stratégiu
-> Osobný prístup. Po každom bloku máte možnosť osobnej konzultácie.
Žiadne teoretické reči. Tento program je zameraný iba na praktický a okamžite funkčný výsledok – vašu stratégiu.

“Budúcim absolventom programu Strategická dieľňa chcem odporučiť, aby sa venovali vytvoreniu stratégie čo najskôr! Dobrá stratégia vám zmení pohľad na vaše podnikanie a urýchli nástup úspechu. Ak chcete podnikať efektívne, začnite stratégiou. Mne sa vrátila investícia do tohto programu hneď na druhý deň a ťažím z nej doteraz.”
Eva Babitzova
Eva Babitzová
zakladateľka Promo Punkers a dlhoročná generálna riaditeľka Rádia Expres

Obsah programu Strategická dielňa 

1. týždeň: Štartujeme strategické myslenie

Zoznámite sa s tým, aký zmysel má stratégia. Ako ju určíte a akú kritickú úlohu plní v každom biznise.

krok 1

vysvetlenie stratégie, jej úlohy a zmysel

krok 2

štruktúra stratégie /zložky a ich role/

krok 3

praktické príklady fungujúcich stratégií

krok 4

záťažový test vašej stratégie

VÝSLEDOK: Motivácia pre perfektnú stratégiu

2. týždeň: Prostredie – kto sú vaši konkurenti?

Analyza prostredia

Naučíte sa analyzovať konkurenčné prostredie a konkurentov. Pochopíte, aké externé tlaky pôsobia na vaše odvetvie a na váš projekt.

krok 1

analýza odvetvia a rizík - analýza 5F /five forces/

krok 2

analýza konkurenčného prostredia – makro indikátory

krok 3

analýza konkurentov

krok 4

samostatná práca – výsledok bude konkurenčná analýza vášho biznisu

VÝSLEDOK: Konkurenčná analýza pre projekt

3.týždeň: Interná analýza – v akom stave je váš biznis?

Interná analýza

Metodicky zhodnotíte stav vášho podnikania. Jeho silné a slabé stránky. Nájdete príležitosti a hrozby. Zhodnotíte aktuálnu pozíciu na trhu. Všetko s tými najefektívnejšími analytickými nástrojmi.

krok 1

SWOT analýza a jej zložky /analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb/

krok 2

Value chain model – metodická skladba cenotvorby

krok 3

Benchmarking – stanovenie porovnávacích parametrov

krok 4

samostatná práca – výsledok bude interná analýza aktuálnej pozície vášho podnikania

VÝSLEDOK: Interná analýza biznisu a jeho aktuálnej pozície

4.týždeň: Zákazník v centre pozornosti

Zákazník

Pochopíte skutočné potreby vašich zákazníkov. Naučíte sa, ako ich identifikovať. Budete mať jasno v tom, pre koho tu ste. Použijeme najoverenejšie analytické modely. 

krok 1

Segmentácia zákazníkov – kritériá segmentácie

krok 2

Potreby zákazníkov – analýza “customer pain points”

krok 3

Cieľový zákazník – “buyer persona”

krok 4

samostatná práca – výsledok bude definícia cieľového zákazníka vášho produktu alebo služby

VÝSLEDOK: Prototyp cieľového zákazníka

5. týždeň: Produkty a služby – aké máte riešenie?

Zákazník

Aké ponúkate riešenie? Spoločne predefinujeme váš produkt alebo službu tak, aby presne riešil potreby vašich zákazníkov. Vďaka tomu sa zvýši úspešnosť vášho predaja.

krok 1

Analýza produktov a služieb – životný cyklus a klasifikácia podľa ponuky

krok 2

Value proposition /hodnota pre zákazníka + USP /unikátna predajná pozícia

krok 3

Cenotvorba – naučte sa dostatočne oceniť skutočnú hodnotu

krok 4

samostatná práca – výsledok bude definícia unikátnosti a unikátnej pozície vášho produktu alebo služby

VÝSLEDOK: Ideálny produkt a služba – unikátna konkurečná výhoda

6. týždeň: Vízia a realizácia – ukážte svetu, čo vo vás je

Zákazník

Všetko poskladáme do celku, ktorý bude dávať 100% zmysel. Naučíte sa vytvoriť víziu pre váš projekt a ucelene formulovať vašu stratégiu. Podopriete to akčným realizačným plánom. K dispozícii dostanete vzory a praktické návody. 

krok 1

Vízia – vyjadrite zmysel vášho podnikania svojou víziou

krok 2

Ciele – návod ako si vyberiete tie správne ciele a nastavíte priority

krok 3

Strategická mapa – vzor na formalizovanie stratégie

krok 4

samostatná práca – výsledok bude ucelená podnikateľská stratégia – Strategická mapa pre vaše podnikanie

VÝSLEDOK: Stratégia pre predaj a marketing

Ako to bude prebiehať

Dĺžka trvania programu: 6 týždňov
Organizácia programu: 1x týždenne 3 hodiny, z toho približne 1,5 hod teoretické základy a 1,5 hod práca na vašom projekte Realizácia: naživo a online v platforme zoom

Pracovné listy

Súčasťou každého bloku je aj pracovný list. Pracovný list vám pomôže pracovať na jednotlivých častiach vašej stratégie metodicky.

Individuálny prístup

Počas workshopov aj mimo nich so mnou môžete vašu situáciu odkonzultovať aj individuálne. Poskytnem vám pohľad zvonka.

Online a naživo

Program prebieha online a naživo ho vediem priamo ja. Ušetríte tak čas na cestovanie a získate výhody výmeny informácií v skupine.

Čo je najväčšia výhoda
programu Strategická dielňa?

Ušetríte čas a peniaze. Praktickým zostavovaním a štúdiom metodológií stratégií som strávila tisíce hodín. Vy nemusíte. Prinášam vám všetko podstatné bez kompromisu na kvalite.

Dobrá stratégia vám ušetrí neefektívne /väčšinou reklamné/ investície. Odhalí vám skratku k dosiahnutiu vášho podnikateľského cieľa. Chceli by ste mať viac času na život a menej zbytočne utratených peňazí? Prihláste sa do programu a vytvorte si stratégiu.

Aké sú ďalšie výhody
programu Strategická dielňa?

Minimálna príprava

Väčšinu práce zvládnete urobiť priamo na workshope. Získate podporu a na mieste prekonáte bariéry pri tvorbe.

Unikátne know-how

Získate silný základ vedomostí, ktoré vám navždy uľahčia podnikanie. Budú to komplexné znalosti.

Reálny výsledok

Na konci programu budete mať v rukách účinnú stratégiu a základ obchodného plánu.

Program Strategická dielňa

Pre všetkých podnikateľov, ktorí chcú podnikať efektívne a dosahovať dlhodobý podnikateľský úspech

Cena: 1180 EUR

Za túto cenu získate:

-> intenzívny 6 týždňový program tvorby stratégie – Strategická dielňa  /online a naživo/

-> pracovné listy na komplexné zostavenie stratégie

-> príklady z praxe

-> osobný prístup pri adresovaní všetkých vašich pochybností

-> vlastnú a účinnú stratégiu

Chcete ma spoznať osobne alebo môj program nezáväzne vyskúšať?
Prihláste sa na online ukážku zdarma:

Referencie

5/5
“Budúcim absolventom programu Strategická dieľňa chcem odporučiť, aby sa venovali vytvoreniu stratégie čo najskôr! Dobrá stratégia vám zmení pohľad na vaše podnikanie a urýchli nástup úspechu. Ak chcete podnikať efektívne, začnite stratégiou. Mne sa vrátila investícia do tohto programu hneď na druhý deň a ťažím z nej doteraz.”
Eva Babitzova
Eva Babitzová
zakladateľka Promo Punkers a dlhoročná generálna riaditeľka Rádia Expres
5/5
“Stratégiu považujem za základ každého úspechu. Nie každý má dostatok času a praxe na to, aby vytvoril stratégiu sám doma. Naviac veľmi pri tom chýba pohľad z vonka. Vďaka programu Strategická dieľna sme vytvorii ucelenú stratégiu pre náš projekt B(ee)long. Takto mám istotu, že naša práca prinesie veľmi rýchlo svoje výsledky.”
Zuzana Gergeľová z Beelong
Zuzana Gergeľová
zakladateľka komunity B(ee)long a spolumajiteľka reštaurácie Kogo
5/5
“S Mirkou Klimantovou spolupracujem už veľa rokov. Je to skúsená odborníčka na strategické riadenie, ktorému sa venuje dlhé roky. Je skvelé, že teraz svoje skúsenosti zhrnula v programe Strategická dieľňa. Ak chcete posunúť svoje podnikanie na ďalšiu úroveň, určite sa prihláste. Najlepšie je to, že si vytvoríte kvalitnú stratégiu a objavíte nečakané možnosti pre vaše podnikanie.”
Jana Venhartova
Jana Venhartová
riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska
5/5
“Aj keď si myslíte, že vytvoriť stratégiu zvládneme sami, nie je to úplne tak jednoduché. Aby bola stratégia účinná, musí zohľadňovať veľmi veľa informácií od analýzy prostredia cez konkurenciu až po vlastný produkt. Jednotlivé fázy na seba musia nadväzovať, aby smerovali k výsledku. Využili sme systematickú tvorbu stratégie v programe Strategická dieľňa a sme nadšení.”
Jana Bernaťáková z Beelong
Jana Bernaťáková
mentorka - riadenie zmien a osobný rozvoj, spolutvorkyňa B(ee)long

Ušetrite čas a peniaze.

Praktickým zostavovaním a štúdiom tvorby stratégií som strávila tisíce hodín. Vy nemusíte. Prinášam vám to podstatné bez kompromisu na kvalite.

Dobrá stratégia vám ušetrí neefektívne (často reklamné) investície. Odhalí vám skratku k dosiahnutiu vášho podnikateľského cieľa. Chcete mať viac času na život a menej zbytočne utratených peňazí? Prihláste sa do programu a vytvorte si stratégiu.

Otázky a odpovede

Keď som s podnikaním začínala, do reklamy a marketingu som investovala viac ako 35 000 eur. Tieto investície mi nepriniesli žiadny predaj. Prečo? Nemala som dobré texty na webe, ktoré ma stáli tisíce. Zaplatila som veľmi drahú a cool kampaň na facebooku pre príliš širokú cieľovú skupinu. Inzerovala som v nesprávnom kanále sociálnych médií. Predajná správa môjho produktu nefungovala na cieľovú skupinu. Keby som vtedy vedela to, čo viem dnes, ušetrila by som zbytočne vyhodených 35 000 eur. Poučila som sa z chýb a vytvorila som, tento krát na druhý pokus, naozaj účinnú stratégiu. Ak si spravíte takúto účinnú stratégiu tiež, vyhnete sa neefektívnym investíciam. Zjednodušene, ak sa chystáte práve investovať do reklamy alebo niečoho iného, cena za program sa vám vráti hneď spolu s touto investíciou. Ak sa investovať nechystáte, a chcete zvýšiť predaj, cena za program sa vám vráti vďaka zvýšeným predajom pravdepodobne už za niekoľko týždňov.

Jednoznačne áno. V programe si rozoberiete váš podnikateľský nápad na drobné a zistíte, ako a či máte priestor s ním uspieť. Vďaka stratégii predítete začiatočníckym chybám a vyhnete vyhodeniu peňazí za niečo, čo vás k úspechu neprivedie.

Samozrejme. Obzvlášť ak máte pocit, že pracujete príliš veľa a výsledok nie je adekvátny vašej námahe. Pri tvorbe stratégie odhalíte príčiny možnej neektivity alebo nové príležitosti. Program vám prinesie nový holistický pohľad na váš biznis a vďaka tomu ho transformujete na ďalšiu úroveň – či už k dramatickému rastu alebo k dramaticky lepšej ziskovosti.

– Ak podnikáte alebo o podnikaní uvažujete
– Aj ak už máte stratégiu, ale nefunguje, či funguje neuspokojivo
– Ak chcete dosahovať podnikateľské ciele s menšou námahou
– Ak chcete predísť zbytočne utrateným peniazom do marketingu či inej podpory predaja

– Stretávame sa online ale naživo 1x týždenne na 2,5-3hodiny.
– Na každom stretnutí preberieme jeden zo 6 blokov.
– Vždy si povieme potrebný úvod a následne prebieha individuálna práca.
– Na konci každého stretnutia môžete vašu prácu so mnou individuálne konzultovať.
– Výsledkom programu je, že si vytvoríte funkčnú stratégiu.

Stratégia je veľmi osobná záležitosť. Aby skutočne fungovala pre váš biznis, potrebujete ju urobiť vlastnými rukami. Ak by ste naozaj veľmi chceli, aby som vám stratégiu vytvorila ja, stálo by to niekoľko násobne viac ako tento program. Ak máte záujem o takúto moju službu, napíšte mi.

Po zaplatení dostanete mailom rozvrh a inštrukcie s prihlasovacími údajmi.

Kontaktujte ma a individuálne sa dohodneme na riešení.

Po odoslaní objednávky dostanete faktúru. Platbu je potrebné uhradiť na bankový účet aspoň 3 pracovné dni pred začatím programu.

Program Strategická dielňa

Pre všetkých podnikateľov, ktorí chcú podnikať efektívne a dosiahnuť dlhodobý podnikateľský úspech

Cena: 1180 EUR

Za túto cenu získavate:

-> intenzívny 6 týždňový program tvorby stratégie – Strategická dielňa  /online a naživo/

-> pracovné listy na komplexné zostavenie stratégie

-> príklady z praxe

-> osobný prístup pri adresovaní všetkých vašich otázok

-> stratégiu na mieru 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta úspešného podnikania a stratégií